Videolar

Mevlana Mesnevi II.19- 1422-1454 Müritlerin, Zünnun’un divane olmadığını, kasıtlı yaptığını anlamaları
Read more.
Mevlana Mesnevi II.20- 1455-1502 Lokman’ın efendisinin Lokman’ı imtihan etmesi
Read more.
Mevlana Mesnevi II.21- 1503-1552 Lokman’ın fazilet ve zekiliğinin, imtihan edenlerin önünde ortaya
Read more.
Mevlana Mesnevi II.22- 1553-1623 O padişah adamlarının, o has köleyi kıskanmaları hikayesinin kalan
Read more.
Mevlana Mesnevi II.23- 1624-1709 Bir felsefecinin -Suyunuz derine giderse- ayetinin okunması üzerine
Read more.
Mevlana Mesnevi II.24- 1710-1762 Musa’nın çobanın yakarışlarına karşı çıkması
Read more.
Mevlana Mesnevi II.25- 1763-1805 Musa’ya o çobandan özür dilemesi hususunda vahiy gelmesi
Read more.
Mevlana Mesnevi II.26- 1806-1867 Musa’nın Hak’tan zalimlerin üstün gelişini sorması
Read more.
Mevlana Mesnevi II.27- 1868-1921 Bir beyin, ağzına yılan girmiş olan uyuyan birini incitmesi
Read more.
Mevlana Mesnevi II.28- 1922-1981 Ayının dalkavukluğuna ve vefasına güvenmek
Read more.
Mevlana Mesnevi II.29- 1982-2024 Dilenci bir körün -İki körlüğüm var- demesi
Read more.
Mevlana Mesnevi II.30- 2025-2083 Musa’nın buzağıya tapana, -Senin düşünceliliğin ve akıllılığın nerede
Read more.
Mevlana Mesnevi II.31- 2084-2129 Bir delinin Calinus’a yaltaklanması ve Calinus’un korkması
Read more.
Mevlana Mesnevi II.32- 2130-2200 Mustafa’nın bir sahabeyi ziyaret etmesi ve hasta ziyaretinin faydası
Read more.
Mevlana Mesnevi II.33- 2201-2239 Hasta ve Peygamberin ziyareti hikayesine dönüş
Read more.
Mevlana Mesnevi II.34- 2240-2320 Peygamber’in o şahsın hastalığının duadaki küstahlığı olduğunu bilmesi
Read more.
Mevlana Mesnevi II.35- 2321-2374 Delkak’ın, fahişeyi niçin nikahladığı konusunda Seyyid’i Ecel’e mazer
Read more.
Mevlana Mesnevi II.36- 2375-2443 Ahlak zabıtasının, harap düşmüş sarhoşu zindana çağırması
Read more.
Mevlana Mesnevi II.37- 2444-2536 Peygamber’in hastaya nasihatinin kalanı
Read more.
Mevlana Mesnevi II.38- 2537-2589 Peygamber’in o hastaya tavsiyede bulunması ve dua öğretmesi
Read more.
Mevlana Mesnevi II.39- 2590-2637 Şeytanın Muaviye’yi -Kalk, namaz vaktidir- diye uyandırması
Read more.
Mevlana Mesnevi II.40- 2638-2691 Muaviye’nin şeytana hilesini tekrar anlatması
Read more.
Mevlana Mesnevi II.41- 2692-2741 Muaviye’nin, Hazret-i Hak Teala’ya yakarması ve yardım istemesi
Read more.
Mevlana Mesnevi II.42- 2742-2778 Muaviye’nin şeytanı itiraf ettirmesi
Read more.