Videolar

Mevlana Mesnevi 73. 3706-3771 Ömer’in -Allah ondan razı olsun- zamanında şehirde yangın olması
Read more.
Mevlana Mesnevi 74. 3772-3843 O kafirin Ali’ye beni yendikten sonra kılıcını neden elinden attın-
Read more.
Mevlana Mesnevi 75. 3844-3892 Peygamberin Müminlerin Emiri’nin -Allah yüzünü mükerrem kılsın-
Read more.
Mevlana Mesnevi 76. 3893-3937 Adem’in lanetli şeytanın sapıklığına ve kibirlenmesine şaşırması
Read more.
Mevlana Mesnevi 77. 3938-4003 Seyisin -Ey Müminlerin Emiri! Beni öldür ve kaderden kurtar- diye
Read more.
Mevlana Mesnevi II. GİRİŞ
Read more.
Mevlana Mesnevi II.1- 1-110 Bu Mesnevi bir müddet gecikti
Read more.
Mevlana Mesnevi II.2- 111-154 Ömer -Allah ondan razı olsun- zamanında bir şahsın, hayalini hilal
Read more.
Mevlana Mesnevi II.3- 155-200 Bir sufinin hizmetçiye hayvanını tımar etmesini söylemesi ve
Read more.
Mevlana Mesnevi II.4- 201-320 Kervandakilerin sufinin hayvanının hasta olduğunu sanmaları
Read more.
Mevlana Mesnevi II.5- 321-373 Padişahın, doğanı yaşlı kadının evinde bulması
Read more.
Mevlana Mesnevi II.6- 374-442 Şeyh Ahmed-i Hıdraveyh’in, yüce Allah’ın ilhamıyla alacaklı kişiler için
Read more.
Mevlana Mesnevi II.7- 443-500 Bir kişinin bir zahidi -kör olmamak için ağlama- diye korkutması
Read more.
Mevlana Mesnevi II.8- 501-581 Bir köylünün karanlıkta ineği olduğu zannıyla aslanı kaşıması
Read more.
Mevlana Mesnevi II.9- 582-610 Kadı tellallarının bir müflisi şehirde teşhis etmeleri
Read more.
Mevlana Mesnevi II.10- 611-735 Zindandakilerin müflis elinden kadı vekiline şikayet etmeleri
Read more.
Mevlana Mesnevi II.11- 736-772 Örnek
Read more.
Mevlana Mesnevi II.12- 773-838 Bir adamın bir töhmet sebebiyle annesini öldüren bir şahsı yermesi
Read more.
Mevlana Mesnevi II.13- 839-900 Bir padişahın yeni satın aldığı iki köleyi imtihan etmesi
Read more.
Mevlana Mesnevi II.14- 901-1042 Kölenin, kendi düşüncesinin temizliği nedeniyle arkadaşının doğruluğu
Read more.
Mevlana Mesnevi II.15- 1043-1187 Padişahın adamlarının, has bir köleyi kıskanmaları
Read more.
Mevlana Mesnevi II.16- 1188-1222 Susamış bir kişinin, duvarın üzerinden ırmağa kerpiç atması
Read more.
Mevlana Mesnevi II.17- 1223-1377 Bir valinin bir adama -Yol üstüne diktiğin şu dikenleri kopar- diye
Read more.
Mevlana Mesnevi II.18 1378-1421 Dostlarının, Zünnun-i Mısri’nin hatırını sormak için hastaneye
Read more.