Videolar

Mevlana Mesnevi 49. 2315-2364 Kadının kocasına -Kendi kadem ve makamından fazla söz söyleme, yapmadık
Read more.
Mevlana Mesnevi 50. 2365-2432 Herkesin hareketi bulunduğu yerdendir, herkesi kendi varlık çemberinden
Read more.
Mevlana Mesnevi 51. 2433-2481 Gerçekte kadınlar akıllı olanlara üstün olurlar ve cahiller onlara üst
Read more.
Mevlana Mesnevi 52. 2482-2568 Dünyada ve ahirette hüsrana uğradı, gereğince kötü kişilerin iki dünya
Read more.
Mevlana Mesnevi 53. 2569-2614 İki deniz salıverdi, birbirine kavuşurlar. aralarında bir engel vardır
Read more.
Mevlana Mesnevi 54. 2615-2682 Arap ve eşinin macerasının sonu
Read more.
Mevlana Mesnevi 55. 2683-2742 Kadının rızk arama yolunu kocası için belirlemesi ve onun da kabul
Read more.
Mevlana Mesnevi 56. 2743-2799 Dilenci cömertliğe ve cömerde aşık olduğu gibi, cömerdin cömertliği de
Read more.
Mevlana Mesnevi 57. 2800-2851 Şunun açıklaması hakkında; Dünya aşığı güneş ışığının vurduğu duvara
Read more.
Mevlana Mesnevi 58. 2852-2932 Halifenin, o hediye ile testiye ihtiyacı bulunmamasına rağmen..
Read more.
Mevlana Mesnevi 59. 2933-2979 Pirin sıfatı ve ona itaat etmek hakkında
Read more.
Mevlana Mesnevi 60. 2980-3040 Kazvinli birinin omzuna aslan resmi dövmesi yaptırması ve iğne yarası
Read more.
Mevlana Mesnevi 61. 3041-3100 Aslanın kurdu imtihan etmesi ve -Ey kurt! Gel, avları aramızda pay et
Read more.
Mevlana Mesnevi 62. 3101-3148 Aslanın pay etmede terbiyesizlik yapmış olan kurdu cezalandırması
Read more.
Mevlana Mesnevi 63. 3149-3190 Padişahların gözlerinin onlarla aydınlanması için arif sufileri
Read more.
Mevlana Mesnevi 64. 3191-3226 Misafirin Yusuf’a -Allah’ın selamı üzerine olsun- Her baktığında güzel
Read more.
Mevlana Mesnevi 65. 3227-3296 Vahiy katibinin, vahyin ışığının kendine vurması, o ayeti peygamberden
Read more.
Mevlana Mesnevi 66. 3297-3342 Ba’ur oğlu Bel’am’ın-Musa ve kavmini kuşattıkları bu şehirden amaca
Read more.
Mevlana Mesnevi 67. 3343-3394 Harut ve Marut hikayesinin geri kalanı onların dünyada babil kuyusunda
Read more.
Mevlana Mesnevi 68. 3395-3465 İlahi kelam karşısında kıyas yapan ilk kişi şeytandır
Read more.
Mevlana Mesnevi 69. 3466-3498 Rumluların ve Çinlilerin nakkaşlık ve ressamlık ilminde iddialaşmaları
Read more.
Mevlana Mesnevi 70. 3499-3582 Peygamberin Zeyd’e; Bugün nasılsın ve nasıl kalktın diye sorması
Read more.
Mevlana Mesnevi 71. 3583-3654 Kölelerin ve efendisinin adamlarının -getirdiğimiz turfanda meyveleri
Read more.
Mevlana Mesnevi 72. 3655-3705 Peygamberin Zeyd’e -bu sırrı bundan daha açık söyleme
Read more.