Videolar

Mevlana Mesnevi – 1 GİRİŞ
Read more.
Mevlana Mesnevi 2. 1-34 Dinle, bu ney nasıl şikayet ediyor, ayrılıkları nasıl anlatıyor.
Read more.
Mevlana Mesnevi – 3 35-92 Padişahın hasta cariyeye aşık olması ve onun sağlığı için çare araması
Read more.
Mevlana Mesnevi 4. 93-143 Padişahın rüyasında gösterilen veliyle görüşmesi
Read more.
Mevlana Mesnevi 5. 144-184 Cariyenin hastalığını anlamak için bu velinin padişahtan yalnız..
Read more.
Mevlana Mesnevi 6. 185-246 Padişahın kuyumcuyu getirtmek için Semerkan’a elçiler göndermesi
Read more.
Mevlana Mesnevi 7. 247-323 Bakkal ve papağan hikayesi; papağanın dükkanda yağları dökmesi
Read more.
Mevlana Mesnevi 8. 324-370 Taassup nedeniyle Hristiyanları öldüren Yahudi padişahının hikayesi
Read more.
Mevlana Mesnevi 9. 371-407 Hristiyanların vezire tabi olmaları
Read more.
Mevlana Mesnevi 10. 408-446 Halifenin Leyla’yı görmesi hikayesi
Read more.
Mevlana Mesnevi 11. 447-500 Hünerli Hristiyan kişilerin vezirin hilesini anlaması
Read more.
Mevlana Mesnevi 12. 501-549 Açıklama; bu ihtilaflar gidişin şeklindedir, yolun hakikatinde yoktur
Read more.
Mevlana Mesnevi 13. 550-595 Vezirin Hristiyan topluluğu aldatmak için başka hile yapması
Read more.
Mevlana Mesnevi 14. 596-643 Müritlerin vezirin halvetine itiraz etmesi
Read more.
Mevlana Mesnevi 15. 644-696 Vezirin halveti terk etmekte müridleri ümitsiz bırakması
Read more.
Mevlana Mesnevi 16. 697-740 Veliahtlık konusunda beylerin anlaşmazlığı
Read more.
Mevlana Mesnevi 17. 741-783 İsa dininin yok olmasına çalışan başka bir Yahudi padişahının hikayesi
Read more.
Mevlana Mesnevi 18. 784-823 Bir çocuğun ateş ortasında konuşması ve halkı ateşe girmeye teşvik etmesi
Read more.
Mevlana Mesnevi 19. 824-869 O Yahudi padişahının ateşi azarlaması
Read more.
Mevlana Mesnevi 20. 870-915 Yahudi padişahının alaya alıp inkar etmesi
Read more.
Mevlana Mesnevi 21. 916-956 Av hayvanlarının tevekkülü çalışmaya tercih etmesi
Read more.
Mevlana Mesnevi 22. 957-1008 Azrail’in bir adama bakması; bu adamın Süleyman’ın sarayına kaçması
Read more.
Mevlana Mesnevi 23. 1009-1055 Tavşanın av hayvanlarına cevabı
Read more.
Mevlana Mesnevi 24. 1056-1107 Tavşanın hilesinin hikayesi
Read more.